Ağız ve Çene Cerrahisi
Ağız ve Çene
Cerrahisi

Ağız diş ve çene cerrahisi, ağız içindeki tüm gömülü dişlerin yanı sıra, ağız ve dişlere bağlı kistik yapıların cerrahi işlemler ile çıkartılmasını ve protez yapımına yardımcı olmak için ağzın sert ve yumuşak dokularında yapılan düzeltmeleri içerir. Ayrıca çene kırıkları ve kök ucu rezeksiyonları operasyonlarını gerçekleştirir.

Ağız ve Çene Cerrahisi
Ağız ve Çene Cerrahisi

Gömük Diş Tedavisi

20 yaş diş problemlerinin nedeni yaşımız geçtikçe çenemiz küçüldüğü için genetik olarak bu dişe artık ihtiyaç duyulmamasıdır.  20 yaş  dişleriniz de çıkacak yer bulamadığı için gömük diş sorunu yaşanmaktadır. Bunu yanısıra köpek dişlerimizde çene kemiğimizin içerisinde gömülü kalabilmektedir. Gömük dişler diş dizisindede bozukluklara da sebep olmaktadır. Düzeltilebilecek durumlarda Ortodonti tedavisiyle bu giderilmektedir. Bunun mümkün olmadığı durumlarda ise dişin çekilmesi gerekmektidir.

Implantoloji 

Diş implantları, ağızda eksik olan dişlerin yerine konması amacıyla, özel materyallerden hazırlanan, yapay diş kökleridir. İmplantlar çene kemiğine basit bir operasyonla yerleştirilmektedir.

Tek diş eksikliğinin komşu sağlam dişlere dokunulmadan giderilmesinde, birden fazla diş eksikliğinin, takılıp çıkartılan protezler yerine, implantlar yardımı ile sabit köprüler yapılarak giderilmesinde, tam dişsizlik durumunda takılıp çıkartılan protezler (damak) yerine sabit protezler yapılabilmesinde, her türlü dişsizliğin ve eksik fonksiyonların giderilmesinde uygulanabilir.

Apse ve Kist Operasyonları

Apikal Rezeksiyon Operasyonunun Yapıldığı Durumlar:

  • Diş kökünün yapı veya şekil bozukluğu sebebiyle kanal tedavisi'nin tam yapılamaması,
  • Diş üzerinde çıkarılamayan bir restorasyonun varlığı nedeniyle kanal tedavisi yapılamaması,
  • Diş kökünde kist oluşan vakalarda,
  • Yapılmış kanal tedavisine rağmen hastanın ağrısının devam ettiği durumlarda,
  • Diş kökünün kemik içerisindeki 1/3 uç kısmının kırılması durumlarında.

Modern Diş hekimliğinin ana amacı, diş kayıplarının önüne geçmektir. Artık çanakkale diş hekimleri, doğal dişleri ağızda tutmak için ellerinden gelen çabayı göstermektedirler. Çünkü; tek bir dişin kaybı bile genel diş sağlığı ve görünümde olumsuz değişikliklere neden olmaktadır.

Panoramik röntgeninizle beraber 6 ayda bir düzenli olarak uzman Hekimize muayene olursanız bu tip zararlı kistleri zamanında teşhis edebilir, kayıpların önüne geçebilirsiniz.

Çene Deformiteleri

Çene ve yüzde, hem doğuştan hem de kazalar veya hastalıklar sonucu bir takım şekil bozuklukları ortaya çıkabilmektedir. Alt çene ile üst çenenin birbirine ve yüze göre uyumsuzluğu hastalarda estetik olduğu kadar işlevsel olarak da birçok rahatsızlığa yol açabilmektedir. Ancak günümüzde gelişen teknoloji sayesinde bu uyumsuzluklar çok kolay bir şekilde düzeltilebilmekte, dolayısıyla rahatsızlık veren bir durum olmaktan çıkmaktadır.